gur2_edited.jpg

הקורס שיכין אותך לקריירה בעולם הכלבנות:

מה הכי מתאים לי?

*מאלפי כלבים בכירים ומטפלים התנהגותיים
* קורס כלבי עבודה, הגנה ושמירה
* מדריכי כלבנות טיפולית

* ספרות כלבים

הלימודים מתקיימים ב-2 שלוחות:

איפה הכי נח לי ללמוד?

* מרכז הארץ - בית דגן

* צפון - חיפה