mirna1.gif

האירוע השנתי של מאי דוג לסטודנטים ובוגרים

logomydog רקע.png

בית דגן 
תאריך: 21.9.19 
בין השעות:

9:00 - 13:00 

 

כולם מוזמנים!

באירוע - הרצאה מרתקת בנושא דחפים, יצרים ומוטיבציה מפי הגב' מירנה שיבולת!

חשוב מאוד שנוכל לבנות קשר איכותי ויעיל ביותר עם כלבינו, על מנת שאפשר יהיה לעשות איתם מגוון דברים ולחיות איתם בנוחיות וחיוביות. הרמה והמתכונת של הקשר הזה תלויים בתקשורת שיש בינינו לבין כלבינו. 
הכלבים למדו כבר מזמן להבין את השפה ודרכי תקשורת של בני האדם, אבל האנושות לרוב לוקה בחסר מבחינת ההבנה של מה שהכלבים מנסים לומר לנו. במאי דוג, אנו מביאים אליכם הרצאה שתקרב אתכם ללמידת והבנת שפת הכלבים, וכיצד נוכל לבנות איתם קשר הדדי אמיתי.

ההודעה שלך נשלחה בהצלחה, תודה.

myrna.jpg

על המרצה: הגב' מירנה שיבולת הינה דמות בעלת שם עולמי בכל הקשור לשימור ופיתוח הגזע הכנעני, שופטת בתערוכות כלבים נחשבות ומומחית לתקשורת כלבנית.

השתתפות ללא תשלום, יש להרשם מראש